In 2020 heeft het college van Laarbeek in principe ingestemd met het verzoek om aan de Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel een twaalftal patiowoningen te mogen realiseren op de plek van de voormalige pastorie. Inmiddels is het plan uitgewerkt in een bestemmingsplan. De tweede bouwlaag is vervallen; er is nu één bouwlaag met plat dak. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen er zijn geen zienswijzen ingediend. De commissie Ruimtelijk Domein behandelt op 14 september het voorstel om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.