De gemeenteraad van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Pater Eustachiuslaan 7 in Aarle-Rixtel vastgesteld. Het voorziet in een herbestemming van een agrarisch bedrijfsperceel naar een maatschappelijke bestemming in verband met het realiseren van een kinderdagverblijf. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 11 februari tot en met donderdag 24 maart ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal te raadplegen via laarbeek.nl > bestemmingsplannen.