In de tweede helft van april wordt in Gemert-Bakel begonnen met het spuiten tegen eikenprocessierupsen met twee biologische middelen. De meeste straten worden overdag bespoten met bacteriën die de rupsen bestrijden. Het andere middel bevat kleine bodemaaltjes die de jonge rupsen aanvreten. De aaltjes kunnen niet tegen daglicht; daarom wordt dit middel ’s nachts gespoten. De volgende locaties worden ‘s nachts bespoten: Handel: speeltuin, Gemert: sportpark en Viool, Elsendorp: Den Heikop en westelijk deel Limbraweg, Bakel: Hooizak.