In Laarbeek is het Bestuursakkoord 2022 – 2025 gepresenteerd, getiteld ‘Samen aan zet!’. De uitgangspunten in dit akkoord bieden een kompas voor de toekomst. Deze is onzeker: er moet ruimte blijven voor koerswijziging, ruimte om het denkspoor los te laten. Dat doen de raad, het college en de ambtelijke organisatie samen met de inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven. De inhoud van het akkoord is te vinden op de gemeentelijke site laarbeek.nl onder ‘Bestuursakkoord’.