Sinds 1 februari is het bestuur van Omroep Kontakt in andere handen. Lisa Flohil, Adri Vogels en Erwin Ferket besloten dat het tijd is voor nieuw elan binnen de omroep en traden af. Op eerdergenoemde datum traden vier nieuwe bestuursleden aan. Het zijn oud-medewerkers, die met de nodige ervaring en enthousiasme de omroep gaan leiden, hiermee bijdragend aan de continuering van Omroep Kontakt: Ben van Riel, (vice)voorzitter; Petro Leenders, (vice) voorzitter; Anita Beekmans, penningmeester; Berend Koenders, secretaris.