Energietransitie zoals zon, wind en water heeft grote gevolgen voor de wijze waarop huizen worden verwarmd en van stroom worden voorzien. De mens moet minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Hierover wordt woensdag 19 oktober om 10.00 uur een bijeenkomst gehouden in het Dorpshuis in Lieshout. Een medewerker van ZonderGas komt vertellen wat overheden en particulieren kunnen doen. Hij geeft voorbeelden hoe huiseigenaren en mensen met een huurwoning kunnen bezuinigen op energie. Bron: Land v.d. Peel.