Op 4 januari is door de gemeente Laarbeek een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een bedrijfsruimte aan De Hei in Mariahout. Hiertegen is bezwaar ingediend. De gronden van het bezwaarschrift vormen volgens de gemeente geen aanleiding om het besluit te herzien. Besloten is daarom het bezwaar ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning in stand te laten.