Tegen het besluit van de gemeente Laarbeek tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het
aanplanten van een struweelhaag nabij de Kasteelweg te Aarle-Rixtel (biologische akker Antoniushoeve) is
een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie. Deze
commissie heeft het college geadviseerd om het besluit beter te motiveren. Dat wordt in de beslissing op bezwaar gedaan. Het bestreden besluit blijft, onder verbetering van de motivering conform het advies van de commissie, in stand.