Voetbalvereniging Sparta uit Beek en Donk heeft volgens het gemeentelijk accommodatiebeleid recht
op een extra trainingsveld. De gemeente Laarbeek dient te voorzien in deze basisvoorziening in de vorm van wat strikt noodzakelijk is: de aanleg van een extra natuurgrasveld en het onderhoud. Sparta wil echter een bestaand natuurgrasveld vervangen door een kunstgrasveld. Het college van B&W heeft besloten daarvoor éénmalig 295.400 euro beschikbaar te stellen, onder de voorwaarden van instemming van de gemeenteraad en volledige verantwoordelijkheid van Sparta ’25 voor onderhoud en vervangingsinvesteringen.