Inwoners van Laarbeek hebben het bewaarboekje ‘Kun jij rondkomen?’ ontvangen. Daarin staan regelingen die kunnen helpen wanneer men moeilijk rond kan komen. Eén van deze regelingen is de ‘Bijdrage maatschappelijke participatie’. Deze bijdrage van maximaal 150 euro kan aangevraagd worden om bijvoorbeeld contributies of abonnementen van te betalen. De aanvraag voor 2022 kan nog tot 31 maart 2023 ingediend worden.