In de raadsvergadering van Gemert-Bakel van 10 november wordt het bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp inclusief zienswijzenota behandeld. Op donderdag 22 september om 20.00 uur is er in de
Dompelaar een bijeenkomst daarover voor het hele dorp, inclusief de initiatiefnemers. Wethouder Willeke van Zeeland praat u bij over het proces en geeft uitleg over de werking van het bestemmingsplan. Initiatiefnemers en indieners van een zienswijze worden persoonlijk schriftelijk door de gemeente
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Heeft u nog vragen? Mail die naar vabproeftuin@elsendorp-online.nl.