Desktop

Tablet

Zoeken

Binnenkort uitkomst onderzoek Ontwikkelplan Gulden Energie

Binnenkort uitkomst onderzoek Ontwikkelplan Gulden Energie

In Aarle-Rixtel zijn de laatste jaren plannen gemaakt voor een collectief warmtenet ‘Gulden Energie’. Onderzoek moet uitwijzen of dit mogelijk is via de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en op welke manier. Hiermee kan in de toekomst een deel van de inwoners van Aarle-Rixtel en Helmond Noord aardgasvrij wonen. Medio dit jaar worden de uitkomsten van het onderzoek ‘Ontwikkelplan Gulden Energie’ bekendgemaakt. Dat is later dan was aangekondigd door alle nieuwe ontwikkelingen omtrent warmtenetten zoals netcongestie en de ‘Wet Collectieve Warmte’.

In het klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland zijn CO2-uitstoot in 2030 wil halveren en in 2050 bijna geen broeikasgassen meer uitstoot. Daarom worden op verschillende terreinen plannen gemaakt, waaronder voor aardgasvrij wonen. Eén van de plannen is ‘Gulden Energie’ , het collectieve warmtenet voor een gedeelte van Aarle-Rixtel en Helmond. De gemeente Laarbeek onderzoekt met waterschap Aa en Maas en de gemeente Helmond of de warmte die aanwezig is in het gezuiverd afvalwater dat de RWZI verlaat, hiervoor gebruikt kan worden.

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat RWZI een kansrijke warmtebron is voor woningverwarming in zowel Aarle-Rixtel als de Helmondse wijk De Eeuwsels. De zuiveringsinstallatie ligt midden in natuurgebied ’t Gulden Land. Daarom is voor het warmtenetproject gekozen voor de naam ‘Gulden Energie’.