Inwoners van Laarbeek kunnen meehelpen om de overlevingskansen van insecten, vogels en zoogdieren in het wild te vergroten. Dit kan door een bloemen- en/of graanrand in te zaaien in de tuin. Voor het bestellen van zaad kan men zich vóór 19 maart aanmelden bij marcel.vanderheijden@hotmail.com. Daarbij aangeven voor hoeveel m2 men een bloemenmengsel en/of een graan/zonnebloemmengsel wilt hebben. Dat zaad kan op vrijdag 1 of zaterdag 2 april gratis worden afgehaald op de locatie: Karstraat 1 te Beek en Donk.