In Laarbeek wordt donderdag 29 september huis aan huis een bewaarboekje verspreid met als titel ‘Kun je rondkomen’. In het boekje staan tips die kunnen helpen met de financiën. In deze tijd waarin boodschappen duurder zijn geworden, de energieprijzen omhoog schieten of om een ander reden het inkomen niet toereikend is, zijn er allerlei manieren om de geldzaken op orde te krijgen. Meer informatie over de verschillende regelingen is te vinden op laarbeek.nl/rondkomen. Voor vragen kan gemaild worden naar sociaalteam@laarbeek.nl.