In de Adriaan Boutlaan in Lieshout staan bomen waar overlast van wordt ervaren. Met een vervangend bomenplan wordt hier een nieuwe duurzame inrichting aangelegd. Omdat budget en capaciteit in 2022 ontbreken heeft de gemeente Laarbeek besloten dit werk in 2023 uit te voeren. Het kappen van de bomen gebeurt al wel in 2022. Met een informatiebrief worden de bewoners op de hoogte gesteld van het bomenplan en de bijbehorende planning.