Ondanks bezwaren van de werkgroep Buizerdstraat Zuid in Aarle-Rixtel blijft het college van Laarbeek bij de keuze om van een rij van veertien bomen, vijf inlandse eiken te handhaven. Deze eiken worden opgenomen in een nieuw te planten bomenrij. Daarmee verdwijnt de biodiversiteit, maar een nieuw buurtpark, dat op dit moment wordt aangelegd, compenseert dit over enige jaren. Daarnaast is dit park een verfraaiing van de wijk, die kan uitgroeien tot een ontmoetingsplek.