Wethouder Goijaarts en Clemie van Wanrooij van Van Wanrooij tekenden een overeenkomst voor de bouw van 36 woningen aan de Lieshoutseweg – Bakkerpad in Nijnsel. Het gaat om woningen in diverse types en prijscategorieën, passend binnen het woningbouwprogramma voor Meierijstad. De gronden aan de Lieshoutseweg liggen aan de dorpsrand, in het buitengebied en hebben nu een agrarische bestemming. De komende maanden wordt de procedure voorbereid om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Ook in Nijnsel is de vraag naar woningen groot. Bron: Omroep Meierij.