Aan de zuidzijde van het voormalig gemeentehuis in Lieshout is de gemeente Laarbeek bereid om medewerking te
verlenen aan de toevoeging van zes woningen, mits deze zich voegen naar de architectuur en bouwhoogte van het
aangrenzende Laarhuys. Hiermee tracht de gemeente het achterterrein van extra levendigheid en toezicht te voorzien.
Bovendien voorzien de woningen in een actuele behoefte op de woningmarkt. B&W stemmen in met het bouwplan, onder de opschortende voorwaarde dat locatie 2 in de directe nabijheid van vijf extra parkeerplaatsen wordt voorzien.