De Peelgemeenten, waaronder Laarbeek, hebben een brandbrief gestuurd naar de verantwoordelijke ministeries om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van retailers nu zij in verband met de coronapandemie gesloten moeten blijven. Zij roepen op om maatwerk te leveren voor de tegemoetkoming die de ondernemers krijgen vanuit het Rijk. Zij willen dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om de sectoren op verantwoorde wijze hun werkzaamheden te laten hervatten en dat de steunpakketten aanzienlijk verbeterd worden.