Provincie en gemeenten starten een brede belangenbenadering om de gebiedsopgave rond de N279 opnieuw vast te stellen. Uit een analyse blijkt dat het verkeer sneller groeit dan verwacht. De komende maanden worden de belangen van de verschillende partners, waaronder Laarbeek en Gemert-Bakel, en de opgaven in het gebied op en rond de provinciale weg verkend. Eind dit jaar moet er op basis hiervan een plan van aanpak bij de stuurgroep N279 liggen en kan een besluit worden genomen.