Er bestaat brede steun voor de aanleg van een grootschalig zonnepark aan de Vossenberg ten noorden van Mariahout. De gemeente Laarbeek neemt een voorschot op het afgeven van de benodigde vergunningen. Het rekent op de goedkeuring daarvoor van de gemeenteraad. Ook de buurt staat niet onwelwillend tegenover het plan. In 2019 maakte de gemeente Laarbeek een plan om vijf zonneparken binnen haar gemeentegrenzen toe te laten. Vossenberg is het laatste van die vijf. Bron: ED.