Het college van Laarbeek stemt in met het verlenen van een incidentele subsidie van 10.479 euro aan GR Senzer voor de uitvoering van het ‘breed offensief’ en deze te bekostigen uit de hiervoor ontvangen middelen van het rijk. Het wetsontwerp ‘Breed offensief’ is bedoeld om processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. GR Senzer voert deze activiteiten uit voor de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel.