De gemeente wijst erop dat iedereen die een vrijstaande woning bezit, vanaf begin juli een brief van Belastingsamenwerking Oost-Brabant za ontvangen. Hierin wordt gevraagd om foto’s te maken van de leefruimten in de woning. Als voorbeelden worden genoemd een nieuwe badkamer of keuken, of wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud. Wanneer mensen dit zelf doorgeven, kan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) een juiste WOZ-waarde bepalen. Meer informatie is te vinden op laarbeek.nl.