Deze week worden in Laarbeek de brieven van de gezamenlijke collecte rondgebracht. Daarin staat informatie over de deelnemende fondsen en de wijze waarop men geld kan doneren. De enveloppen worden vanaf maandag 28 maart weer door de collectanten opgehaald. Wie de collectant heeft gemist kan de envelop ook inleveren bij één van de adressen die op de envelop staan vermeld. Wie ook een kleine ronde wil lopen kan zich aanmelden via gezamelijkecollectelaarbeek@gmail.com onder vermelding van de kern waar men wil collecteren.