De gemeente Laarbeek heeft met de Stichting Laarbeekersbos overeenstemming bereikt over de inhoud van
de bruikleenovereenkomst voor het gebruik van het Laarbeekersbos. Het college heeft dan ook besloten om middels een van het collegebesluit van 2 maart 2021 afwijkende, gewijzigde definitieve versie van de bruikleenovereenkomst de percelen kadastraal bekend gemeente Aarle-Rixtel, sectie A, nummers 2303 en 2304 ter grootte van in totaal 7.560 m2 in gebruik te geven aan die stichting.