B&W van Laarbeek zal een bruikleenovereenkomst sluiten voor de instandhouding van het wandelpark nabij Franciscushof in Lieshout. Het wandelpark is op gemeentegrond gerealiseerd. Teneinde het gebruik van de gemeentegrond te formaliseren, aansprakelijkheid te voorkomen en instandhouding van het wandelpark te borgen, wordt deze bruikleenovereenkomst gesloten.