Schoolbestuur De Eenbes heeft overeenkomstig artikel 27 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs bij de gemeente Laarbeek in 2016 een schriftelijk verzoek ingediend om één ruimte in de Bernadetteschool in Mariahout te mogen verhuren aan Spring Kinderopvang voor het organiseren van Buitenschoolse Opvang (BSO). Het college van B&W van Laarbeek heeft dit verzoek beoordeeld en kan, gelet op de beschikbare ruimte in de school, instemmen met het verzoek.