De gemeente Laarbeek stelt voor 2023 een budget van 318.010 euro beschikbaar voor bibliotheek De Lage Beemden. Hiermee heeft zij fundamentele stappen gezet naar een toekomstbestendige bibliotheek in Laarbeek. Zonder afname van de dienstverlening, met behoud van volledige collecties en zonder afname van openingstijden of eventuele sluiting van een vestiging. De rol van bibliotheken is de afgelopen jaren veel veranderd. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder automatisering en digitalisering, hebben hieraan bijgedragen.