Vandaag werd Frank van der Meijden door de Commissaris van de Koning, mevrouw I. Adema, officieel beëdigd als burgemeester van Laarbeek bij zijn herbenoeming voor zes jaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Van der Meijden start vandaag en eindigt op 27 juni 2028. Na iedere periode van zes jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. De gemeenteraad heeft op 20 januari van dit jaar besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt aan de Commissaris van de Koning.