Laarbeek

Vervolgstappen Laarbeek na uitspraak Rechtbank

De Rechtbank verklaarde een door twee inwoners van de Vonderweg in Beek en Donk ingesteld beroep tegen een verkeersbesluit van 14 juli 2020 van de gemeente Laarbeek, dat betrekking had op een aantal maatregelen op die weg, gegrond. De gemeente overlegde vervolgens met deze inwoners. Naar aanleiding daarvan wordt de procedure voor het instellen van een (brom)fietspad opgestart, een groter bord ’30-zone’ aan het begin van de Vonderweg geplaatst, en worden er vijf verharde doorsteekjes tussen weg en fietspad gemaakt.

ABL bespreekt commissievergaderingen

Onder andere woonvisie en arbeidsmigrantenbeleid, transitievisie warmte, schuldhulpverlening, diverse bestemmingsplannen en onderhoudsplannen wegen en riool van de gemeente Laarbeek staan op de agenda van de komende raadscommissievergaderingen. Algemeen Belang Laarbeek nodigt iedereen uit om meningen daarover te delen met raads- en commissieleden en wethouder. Vanwege de coronamaatregelen kan dat alleen digitaal op maandag 10 januari om 20:00 uur. De agenda’s van de commissievergaderingen staan op de gemeentelijke website op de vergaderkalender van 11, 12 en 13 januari. Na aanmelding via info@abllaarbeek.nl krijgt u een link naar de bespreking.

BCL luidt met quiz jubileumjaar in

Op zaterdag 8 januari houdt Basketball Club Lieshout om 20:00 uur een online-jubileumquiz ter ere van het 50-jarig bestaan voor leden, oud-leden, vrienden en fans van de club. Aanmelden kan via de website www.bclieshout.nl of via een mail naar activiteiten@bclieshout.nl. Heel 2022 staat in het teken van het jubileum met allerlei activiteiten: een reünie, wedstrijden tussen huidige leden en oud-leden, en een jeugdkamp. Ook wordt er een jubileumboek over de club uitgebracht. Houd website, Facebook en Instagram in de gaten over de geplande activiteiten.

Voorstelling Arie Koomen in Ons Tejater geannuleerd

In verband met de geldende coronamaatregelen zag Ons Tejater zich genoodzaakt de voorstelling van Arie Koomen ‘Boe!’ van zaterdag 15 januari om 20.30 uur in het Dorpshuis, te annuleren. Het is niet gelukt om deze voorstelling te verplaatsen naar een andere datum, zodat besloten is om de houders van de al online gereserveerde tickets terug te betalen. Diegene die dit betreft hebben hierover al een mail ontvangen. Mocht je onverhoopt geen mail hebben ontvangen, dan kun je een mail sturen naar info@onstejater.nl.

Nieuwjaarsspeech burgemeester Van der Meijden

In zijn online nieuwjaarstoespraak memoreerde de Laarbeekse burgemeester Frank van der Meijden maandagavond de achterliggende coronajaren, maar hij blikte vooral vooruit. Laarbeek bestaat dit jaar 25 jaar en in korte filmpjes spraken mensen over die 25 jaren maar kwamen ook leden van comité Ale Blie aan het woord die in de jaren 90 actie voerden tegen annexatie van Aarle-Rixtel door Helmond. Van der Meijden gelooft in de veerkracht van mensen en met de krachtige Laarbeekse samenleving kijkt hij met vertrouwen naar de toekomst.

Afvalkalender Laarbeek

In Laarbeek wordt de afvalkalender voor 2022 huis-aan-huis verspreid op donderdag 6 januari. Via de MijnBlink-app (externe link) en mijnblink.nl (externe link) is te zien wanneer er op uw adres afval wordt opgehaald. Er worden dit jaar geen kerstbomen opgehaald. Met vragen kan gebeld worden naar Blink, tel. 0800 0492.

Jubileumjaar BCL start in lockdown

Badminton Club Lieshout bestaat dit jaar 50 jaar. Het jubileumjaar zou tijdens de nieuwjaarsborrel officieel worden geopend. Dan zouden ook alle jubileumactiviteiten bekendgemaakt worden. Nu de nieuwjaarsborrel door corona niet door kan gaan wordt achter de schermen gewerkt aan een mogelijke oplossing. Ook de bekendmaking van ‘De Vrijwilliger van het Jaar’ wordt om die reden doorgeschoven. De eerstvolgende geplande activiteit is op zaterdag 5 februari. Dan worden ‘proeverijen’ gehouden voor jong en oud, onder meer door Jos Kluijtmans en Marthijn Junggeburth.

Geen Nieuwjaarsconcert De Goede Hoop

Harmonie De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel zal ook dit jaar geen Nieuwjaarsconcert geven. Na een jaar vol coronaperikelen was zij in het nieuwe seizoen weer vol goede moed met de repetities begonnen. Daarbij lag het Nieuwjaarsconcert in januari in het verschiet. Maar zoals alle activiteiten kan ook dit concert door de coronapandemie niet doorgaan. Zodra het weer mogelijk is wordt er gestart met de repetities.

Laarbeek 25 jaar

Sinds 1 januari bestaat de gemeente Laarbeek 25 jaar. De gemeente zal in het kader daarvan enkele speciale activiteiten organiseren. Maar zij wil ter gelegenheid hiervan iedereen de kans geven om een activiteit te organiseren. Dat mag een nieuwe of al bestaande activiteit zijn die is aangepast aan het jubileumjaar. Verenigingen of andere clubs die dat doen, kunnen daarvoor een bijdrage ontvangen.