Laarbeek

Weer bestelronde papiercontainer

In Laarbeek is het weer mogelijk om bij de firma Blink een papiercontainer te bestellen. Sinds het voorjaar kan het papier niet alleen in dozen en kratten aan de straat gezet worden maar ook in een papiercontainer. Inmiddels hebben ruim 2300 huishoudens een dergelijke container. De tweede bestelronde loopt nu tot 31 oktober. Een container van 140 liter kost 30 euro, een container van 240 liter 37 euro, maar in deze bestelperiode krijgt men 10 euro korting op de containerprijs. Alle informatie staat op mijnblink.nl.

Raadsvergadering in Laarbeek

De raadsvergadering van de gemeente Laarbeek vindt plaats op donderdag 29 september in gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De belangrijkste onderwerpen zijn de vaststelling van enkele bestemmingsplannen, onder andere van het Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten Laarbeek, van De Klokkengieterij, van de Kom Aarle-Rixtel, herziening Heindertweg 1 en van de Oranjelaan 54 in Beek en Donk, uitbreiding uitvaartcentrum. De vergadering is openbaar maar is ook te volgen via een link op de website laarbeek.nl. Aanvang 19.30 uur.

Boekje ‘Kun je rondkomen’

In Laarbeek wordt donderdag 29 september huis aan huis een bewaarboekje verspreid met als titel ‘Kun je rondkomen’. In het boekje staan tips die kunnen helpen met de financiën. In deze tijd waarin boodschappen duurder zijn geworden, de energieprijzen omhoog schieten of om een ander reden het inkomen niet toereikend is, zijn er allerlei manieren om de geldzaken op orde te krijgen. Meer informatie over de verschillende regelingen is te vinden op laarbeek.nl/rondkomen. Voor vragen kan gemaild worden naar sociaalteam@laarbeek.nl.

Huiskamer in Beek en Donk geopend

In Beek en Donk is woensdag de Huiskamer van Beek en Donk feestelijk geopend. Dat gebeurde in het Ontmoetingscentrum door wethouder Monika Slaets. De Huiskamer is de plek waar de foyer en de bibliotheek samen één geheel vormen. Er staan banken en er is een leestafel. De Huiskamer is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud. Eerder werd in Lieshout en Mariahout al een Huiskamer geopend.

Cursus paddenstoelen, schimmels en korstmossen

De herfst is de periode waarin veel soorten paddenstoelen te zien zijn. Iedereen kent wel de vliegenzwammen of heeft wel gehoord van eekhoorntjesbrood en elfenbankjes en misschien ook wat schimmels of een heksenkring zijn. Maar daar blijft het vaak bij. IVN Laarbeek geeft een korte cursus op woensdag 12 en 19 oktober en 5 november om 20.00 uur in De Bimd aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel. Daarnaast zijn er twee excursies op zaterdag 15 oktober en 5 november om 13.30 uur. Informatie en aanmelden via: cursuswerkgroep@ivnlaarbeek.nl.

Vrouwen in de politiek

In Laarbeek hebben de vrouwen in de politiek de handen ineengeslagen. Zij willen de politiek op een laagdrempelige manier dichter bij de vrouw brengen. Daartoe houden ze op donderdag 6 oktober een borrelavond bij café Dave van de Burgt. Wie nieuwsgierig is naar wat de politiek eigenlijk inhoudt kan deze avond meepraten en vragen stellen en zo onderdeel zijn van de ‘vrouwen in de politiek’. De borrelavond begint om 20.00 uur.

Geen gemeentelijke percelen voor Boer, Bier, Water

Op 30 november besloot het college van de gemeente Laarbeek om twee gemeentelijke percelen onderhands te verpachten aan Boer, Bier, Water tegen de opbrengsten van het op de percelen verbouwde brouwgerst. Dit blijkt juridisch en financieel niet uitvoerbaar te zijn. Het college besluit daarom om de gemeentelijke percelen niet onderhands te verpachten en de betreffende percelen te laten inzaaien met vanggewas om stikstofuitspoeling te voorkomen.

Handhaving zandpad Sonseweg

Op 4 maart constateerde de gemeente Laarbeek dat er een zandpad langs de Sonseweg, in eigendom van die gemeente, in gebruik is genomen als weiland. Enkele jaren geleden plaatste de gemeente Laarbeek er bomen ter markering. Nu lopen er koeien tussen, die de bast van de bomen beschadigen. Op 11 maart is er een waarschuwingsbrief verzonden naar de eigenaar van de omliggende percelen. Omdat het zandpad nog niet in de oorspronkelijke staat is hersteld wordt de eigenaar een last onder dwangsom gestuurd.

Kennismaken met klassiek bij seniorenvereniging

De Beek en Donkse seniorenvereniging houdt op 29 september om 14:00 uur in het Ontmoetingscentrum samen met het ensemble Euterpe een muzikale middag. Euterpe bestaat uit Bekkie Doornweerd en Boudewijn Hopman, viool; Hubert Keuning, cello, en Paul Schiphof, orgel, klavecimbel en piano. De barokcomponist George Friedrich Händel wordt in de schijnwerper gezet. Boudewijn Hopman beschrijft zijn leven en er is livemuziek: triosonates, een sarabande voor cello en klavecimbel en een suite op klavecimbel. Entree vijf euro voor leden en zes euro vijftig voor niet-leden.

 

Dorpsraad Beek en Donk heeft vacatures

Door het vertrek om persoonlijke redenen van twee bestuursleden zijn er vacatures in het bestuur van de Dorpsraad. Het bestuur doet een oproep aan enthousiaste inwoners van Beek en Donk om te bekijken of hier mogelijk een taak voor hem of haar ligt. Meer informatie kunt u krijgen van de bestuursleden van de Dorpsraad of via de website dorpsraad-beekendonk.nl. U kunt ook vrijblijvend een bestuursvergadering bijwonen. Aanmelden voor een bestuursfunctie of als vrijwilliger voor een projectwerkgroep kan via een mailtje naar info@dorpsraad-beekendonk.nl.