Laarbeek

Principeverzoek buitengebied nabij Boerdonk

De gemeente Laarbeek verleent in principe medewerking aan het plan ‘functiecombinaties in het buitengebied nabij Boerdonk’, mits de tijdelijkheid, maximaal 10 jaar, van de tiny houses goed is geborgd. Het gaat om een agrarisch perceel dat deels in Laarbeek en deels in Meijerijstad ligt en het richt zich op de regeneratie van landbouwgronden. Om dit te bereiken en economisch haalbaar te maken is het nodig om diverse functies in het gebied (tijdelijk) te combineren, namelijk natuur, (tijdelijk) wonen, agrobosbouw en water.

Bestemmingsplan perceel aan Schaapsdijk Mariahout

Het ontwerpwijzigingsplan voor een perceel aan de Schaapsdijk in Mariahout, over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch bedrijf met de aanduiding Paardenhouderij’ naar ‘Recreatie’ lag ingaande 8 september 2022 zes weken ter inzage. Tegelijkertijd wordt de bestemming van de tweede agrarische bedrijfswoning gewijzigd naar ‘Wonen’. Tegen het ontwerp is een zienswijze ingediend. De zienswijze leidt tot aanpassingen van het ontwerp. De aanpassingen betreffen vooral een nadere motivering/toetsing
van de gewenste ontwikkeling aan de Interim Omgevingsverordening (IOV). Daarom wordt het ontwerpwijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.

Subsidieregeling EnergieHuis Slim Wonen

Het college van B&W van Laarbeek heeft de ‘subsidieregeling EnergieHuis Slim Wonen’ en het ‘aanwijzingsbesluit DAEB voor de uitvoering van een gemeentelijk energieloket door het Energiehuis Slim Wonen’ vastgesteld. Elke gemeente is verplicht een energieloket aan haar bewoners aan te bieden.
In 2021 heeft gemeente Laarbeek samen met de andere regiogemeenten het EnergieHuis Slim Wonen
opgezet. Formeel dienden de subsidieregeling en het aanwijzingsbesluit te worden vastgesteld zodat de subsidie alleen toegekend kan worden zonder dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

KBO Lieshout op excursie naar EDAH-museum

Seniorenvereniging/KBO Lieshout gaat op woensdag 8 februari van 13.30 uur tot 16.00 uur op excursie bij het EDAH- en bij het Draaiorgelmuseum, allebei in Loods20 in Helmond. Aan de hand van de historie van het Helmondse kruideniersbedrijf EDAH gaat men in het museum terug naar het boodschappen doen in de vorige eeuw. In het Draaiorgelmuseum is ook de Helmondse accordeoncollectie gevestigd. Aanmelden hiervoor bij de Inloop op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur, via kbolieshout@gmail.com of in de rode brievenbus in het Dorpshuis.

Enige echte Ganzendonckse Sauwelavond

Op zaterdag 4 februari zorgen de Teugelders van Ganzendonck voor een gezellige avond met een programma boordevol hilariteit. Ze ontvangen topkletsers en het allerleukste amusement in Muziekcentrum Het Anker. De zaal gaat open om 18:30 uur en het programma begint om 20:00 uur. Tonpraters zijn Berry Knapen, Dirk Kouwenberg en Rien Bekkers. De Skoepies, Makkus en Rool zijn koldercabaretiers. Stenzel & Kivits combineren klassieke muziek met humor. Ook de Ganzendonckse Dansmariekes ontbreken niet. Bestel je kaarten via Teugelders.nl/Sauwel. Vragen? Stuur een e-mail naar info@teugelders.nl.

Extra alert op woninginbraken

De gemeente Laarbeek heeft op dit moment te maken met een stijging van het aantal inbraken. Alleen al de laatste weken zijn er elf woninginbraken gepleegd, na een relatief rustige periode tijdens corona. Het betreft vijf inbraken in Lieshout, vier in Beek en Donk en twee in Aarle-Rixtel. De politie vraagt inwoners om extra waakzaam te zijn. De politie doet op dit moment onderzoek naar de inbraken en agenten surveilleren extra. Ook wordt er uitgebreid buurt- en sporenonderzoek gedaan na een inbraak.

Excursie naar Lavans

De leden van Seniorenvereniging Beek en Donk kunnen dinsdag 14 februari deelnemen aan een excursie naar wasserij Lavans in Helmond. Deze wasserij werd het afgelopen jaar uitgeroepen tot de beste wasserij ter wereld. Zij wast niet alleen kleding maar verhuurt ook bedrijfskleding en speciale kleding, onder andere aan ziekenhuizen en bedrijven waar stofvrije bedrijfskleding vereist wordt. Vertrek om 12.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het Ontmoetingscentrum. Aanmelden kan tot uiterlijk 5 februari bij Anke de Wit, Schoolstraat 9 in Beek en Donk.

Carnavalsmiddag senioren Beek en Donk

Door de Teugelders van Ganzendonck in Beek en Donk wordt zaterdag 4 februari een carnavaleske Seniorenmiddag gehouden in muziekcentrum Het Anker. Er zijn optredens van troubadour Gerard van Kol, tonpraoter Rob van Elst en veel Brabantse liedjes. Ook de Dansmariekes, Prins Luuk XLIX en zijn gevolg en het Boerenpaar Janus en Diel zijn aanwezig. De muziek wordt verzorgd door de Ekkermuzikanten. De middag begint om 13.30 uur. Kaartjes zijn te koop bij Bloemsierkunst Fons en bij Van Den Heuvel Boek en Kantoor.

Inloopspreekuur Dorpsraad Beek en Donk

Dorpsraad Beek en Donk houdt woensdag 25 januari een inloopspreekuur. Inwoners van Beek en Donk kunnen er vrijblijvend praten over budget, besparingstips, verduurzaming en energiebesparing. Er zijn mensen die moeite hebben om rond te komen met hun salaris, uitkering of toelage. De Dorpsraad geeft advies of verwijst door naar instanties want het blijkt dat veel mensen onvoldoende op de hoogte zijn van bestaande regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken. Het inloopspreekuur is van 18.30 tot 20.30 uur in de Huiskamer in het Ontmoetingscentrum.