Onderzoek toont aan dat er kansrijke locaties zijn voor één Huis voor Cultuur in Gemert. Alles onder één dak in het centrum moet bijdragen aan de versterking van de aantrekkingskracht en het bevorderen van de levendigheid van dat centrum. Renovatie en verbouwing genieten, volgens het college, niet de voorkeur. De goedkoopste optie, deels nieuwbouw bij De Eendracht, kost bijna 28 miljoen euro. De investering bij de duurste mogelijkheid, slopen van De Eendracht en gehele nieuwbouw, bijna 39 miljoen.