Nu Live: OSR in de middagNu Live: Zondagmiddag café

Cheque van Sponsordiner overhandigd

Cheque van Sponsordiner overhandigd

Op vrijdagmorgen 28 april overhandigde Jantine de Jongh van de Couwenbergh, die de Roparun een warm hart toedraagt, de opbrengst van het Sponsordiner aan Gerard Brouwers, voorzitter van het Runningteam Laarbeek, en Jan Dekkers, mede-organisator van het diner. Het geslaagde diner, opgeluisterd door salonorkest Prelude, leverde het prachtige bedrag van 1.800 euro op. Dit bedrag, toegevoegd aan de opbrengsten van andere acties, zorgt er mede voor dat er met Pinksteren een mooi bedrag kan worden overgemaakt aan de Stichting Roparun en daarmee aan de palliatieve zorg voor mensen met kanker.