Ieder jaar voert de gemeente Laarbeek een op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht cliëntervaringsonderzoek Wmo uit naar de ervaringen van de inwoners die een maatwerkvoorziening hebben in het kader van de Wmo. Volgens de gemeente ‘scoren we ruim voldoende’. Tegelijk geeft het onderzoek mogelijke verbeterpunten voor het beleid op dit gebied. Het college biedt de raad het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 ter kennisneming aan.