De Commissie Financiën en Bestuur van de gemeente Gemert-Bakel vergadert woensdag 29 juni in de raadszaal van het gemeentehuis. Vanaf 20.00 uur staat er o.a. een presentatie van klimaatburgemeester Bert Visser op de agenda. Ook is er een presentatie over de jaarrekening 2021 door de accountant. De commissie spreekt tevens over het afsluiten van de bouwgrondexploitatie, de jaarrekening 2021 en de kadernota 2023.