Een van de agendapunten van de Commissie Ruimte en Mobiliteit in Gemert-Bakel is het bestemmingsplan buitengebied, herziening De Biezen 3. Deze locatie ligt gedeeltelijk ook in Laarbeek waardoor dit onderwerp ook daar op de agenda staat. De commissie behandelt woensdag 29 juni ook de kadernota 2023 en de aanvraag voor een aanvullend krediet t.b.v. een waterberging bij de Fabrieksloop in Bakel.