Op de commissievergadering Ruimtelijke Zaken in Laarbeek op woensdag 18 mei wordt onder meer de Afgifte van de definitieve Verklaring van Geen Bedenkingen voor de aanvraag van zonnepark Vossenberg besproken. Bij de commissie Sociale & Algemene Zaken komt donderdag 19 mei onder andere de garantstelling van de lening aanleg padelbanen bij tennisvereniging ’t Slotje in Beek en Donk aan bod. De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk, aanvang 19.30 uur. Ze zijn live te volgen via een videoverbinding op laarbeek.nl.