De gemeente Laarbeek heeft een concreet beleid opgesteld waarin de vroegtijdige dialoog met de omgeving centraal staat. Zij hecht veel waarde aan het vroegtijdig betrekken van belanghebbende partijen zoals inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisatie. Dorpsraad Lieshout zou dan ook graag zien dat deze aanpak gehanteerd wordt bij de voorgenomen aanpak van de kruising Deense hoek/N615. Om die reden zullen Dorpsraad Lieshout en ‘burgerinitiatief N615 Lieshout veilig’ binnenkort bij de gemeente een aanvraag doen om voor dit traject een omgevingsdialoog op te starten.