Om aansluiting te zoeken bij de afvalinzamelmethode in de gemeente Laarbeek, worden containerkluisjes geplaatst op het perceel van Stichting De Zorgboog aan de Otterweg 19 in Beek en Donk. Om afspraken vast te leggen over het gebruik van dit perceel wordt een bruikleenovereenkomst gesloten met Stichting De Zorgboog.