Desktop

Tablet

Zoeken

Controles Laarbeeks Interventie Team op bedrijventerrein Bemmer IV

Controles Laarbeeks Interventie Team op bedrijventerrein Bemmer IV

Het Laarbeeks Interventie Team (LIT) heeft woensdag 19 juni op bedrijventerrein Bemmer IV in Beek en Donk controles uitgevoerd op zes adressen. Het was de eerste keer dat dit team sinds de oprichting in actie kwam. Er werden enkele overtredingen geconstateerd zoals illegale bewoning, milieugerelateerde overtredingen en overtredingen in het kader van dierenwelzijn. Daarnaast hebben de brandweer en de Omgevingsdienst enkele adviezen gegeven in het kader van brandveiligheid en milieu. De resultaten worden verder onderzocht. De komende tijd staan er meer controles op de planning.

De adressen waren onder meer in beeld gekomen doordat bij de gemeente hierover meldingen waren binnengekomen. Volgens de Laarbeekse burgemeester Yves de Boer blijkt weer dat meldingen van inwoners ertoe doen. Dankzij deze extra ogen en oren kan er worden opgetreden tegen ongeoorloofde praktijken en overtredingen van wet- en regelgeving.

Sinds enkele weken is het Laarbeeks Interventie Team actief. Dit nieuwe lokale bestuurlijke team zet zich met name in om ondermijnende en georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Dit doet het in samenwerking met andere (veiligheids)partners zoals de Omgevingsdienst, politie en brandweer. Het Laarbeeks Interventie Team werkt ook nauw samen met het Peelland Interventie Team (PIT).