In 2017 werd in Noord-Brabant het eerste convenant Groene Handhaving afgesloten, dat in 2019 tijdelijk werd verlengd. Het convenant maakt het mogelijk dat groene BOA’s, buitengewoon opsporingsambtenaren in domein II, ook buiten de grenzen van het eigen grondgebied of beheersgebied kunnen optreden. Zo worden alle partijen in staat gesteld om gezamenlijk zo effectief en efficiënt mogelijk op te treden tegen misstanden in het buitengebied en natuurgebieden in het bijzonder. Het convenant wordt door de gemeente Laarbeek verlengd voor onbepaalde tijd.