De Coöperatie Laarbeek Energie in oprichting zoekt versterking. De coöperatie wil een denktank opzetten die nieuwe energie(opslag)ontwikkelingen kan toepassen in Laarbeek. Men wil deelnemen in lokale energieprojecten, maar ook energiebesparing promoten, ontwikkelingen op het gebied van energie-/warmte-opslag stimuleren, warmteterugwinning en andere duurzame initiatieven inzetten. Als je een vrijwillige bijdrage wilt leveren aan duurzaamheid in Laarbeek en kennis en/of ervaring hebt op het gebied van zonne- of windenergie, energieopslag of andere ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, kun je contact opnemen via info@laarbeekenergie.nl.