De coronamaatregelen hadden grote financiële consequenties voor de Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL). Geen huur ontvangen, en sterk teruggelopen horeca-inkomsten, met als gevolg forse verliezen in 2020 en 2021. SDL vroeg daarom corona-steun aan bij de gemeente Laarbeek. Die gemeente honoreerde de aanvraag en kende een eenmalige tegemoetkoming toe van 72.146,00 euro onder voorbehoud dat  voordeel van eventuele TVL-middelen  moet worden terugbetaald. De gemeente stelt deze steun toe te kennen wegens het maatschappelijk belang om de dorpshuizen open te kunnen houden.