Desktop

Tablet

Zoeken

De kloostermuur van Nazareth kan er weer een eeuw tegenaan

De kloostermuur van Nazareth kan er weer een eeuw tegenaan

Een historisch plekje in Gemert wordt in ere hersteld. De monumentale kloostermuren van het voormalige klooster Nazareth in Gemert naderen de eindfase van het renovatieproject. Volgens wethouder Coppens behoren de kloostermuren tot het gemeentelijk erfgoed. “Ze herbergen een geschiedenis die teruggaat naar de negentiende eeuw. Brabant en het kloosterleven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vele gebouwen die hier zijn en de verhalen die er zijn willen we graag behouden”.

Bijen en hommels verschansen zich ook graag tussen het groen en de stenen. De vrijwilligers van Stichting Wilde Bertram hebben tijdens de restauratie geholpen om de biodiversiteit hier te beschermen en te versterken. De eerste hommels en bijen hebben hun plekje in de muur inmiddels gevonden.
Joris van der Zande van het restauratiebedrijf vertelde dat de muur de tand des tijds goed heeft doorstaan, “De reden dat de muur van zo’n goede kwaliteit is zijn de stenen en de legmortel waarmee hij destijds gemaakt is. Er is dan ook zo weinig mogelijk aan de muur gedaan. “De muur is de muur gebleven doordat de ezelsrug niet is aangepakt. Hierdoor heeft hij nog steeds zijn oude uitstraling”.

Historie
De Zusters van Nazareth, Franciscanessen van Gemert, arriveerden in 1847 in Gemert. Zij kochten toen Huize Borret aan om dit in gebruik te nemen als klooster. Later volgden enkele
uitbreidingen van het huis c.q. klooster. Al snel hadden zij de behoefte aan een gesloten en ommuurd kloosterterrein. Vermoedelijk is er sinds 1859 aan de kloostermuur gebouwd en was het in het derde kwartaal van de negentiende eeuw reeds een volledig ommuurd terrein. Delen van de muur zijn in de loop van de twintigste eeuw gerenoveerd of zelfs herbouwd. Van de vroegste ommuring is de oostelijke tuinmuur nog aanwezig. Dit gedeelte van de muur wordt nu ook in ere hersteld. Deze tuinmuur bestaat uit een steense muur in kruisverband met ezelsrug en steunberen met gepleisterde waterslag. De instandhouding én het toekomstbestendig restaureren van de tuinmuur zorgt ervoor dat het erfgoed en de nalatenschap van de Zusters van Nazareth op deze plek nog steeds beleefd kan worden. Het draagt bij aan de sfeer en rust die al ruim 150 jaar op deze locatie aanwezig is.

Rob van Schijndel van Bouwgroep van Schijndel is trots: “Samen met de ontwikkelaars en 7th Heaven is het een heel mooi project geworden en daar zijn we heel trots op. Het is natuurlijk prachtig om zo’n project te mogen doen in je eigen dorp”. De verwachting is dat de muur in Juni klaar is.