Een afvaardiging van de Laarbeekse gemeenteraad brengt dinsdag 11 oktober een bezoek aan Dorpsraad Lieshout. De Dorpsraad zal actuele thema’s aan de orde brengen en Lieshoutse verenigingen krijgen de gelegenheid hún specifieke thema’s aan de vertegenwoordigers voor te leggen. De zitting begint om 17.00 uur en bestaat uit twee delen. In het eerste deel brengt de Dorpsraad thema’s aan de orde zoals leefbaarheid, verkeer en verkeersveiligheid, wonen en winkelvoorzieningen. Na een korte pauze zijn de verenigingen aan het woord. Iedereen is welkom.