Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek herinrichten het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord. Dat doen zij onder de noemer ’t Gulden Land met een aantal deelprojecten. Voor het deelproject Beekherstel Gulden Aa ligt het projectplan Waterwet vanaf 8 juli tot en met 19 augustus ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze op het projectplan Waterwet ‘Beekherstel Gulden Aa’ kenbaar maken. Het plan bevat de tekeningen van het gebied en een beschrijving van de voorgenomen maatregelen.