Er zijn dwangsommen verbeurd van lasten onder dwangsom die door de gemeente Laarbeek zijn opgelegd bij een varkenshouderij in Mariahout. Op de vooraankondiging ‘invorderen dwangsommen’ is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing/herziening van het besluit tot het invorderen van de verbeurde dwangsommen. Er wordt definitief een Invorderingsbeschikking opgelegd.