Bewoners van het buitengebied van Laarbeek die een diversiteit aan planten en dieren op hun erf willen hebben, kunnen deelnemen aan het project ErvenPlus3.0. Tijdens het project wordt gekeken hoe het erf er uitziet en hoe dit aangepast kan worden zodat diersoorten zoals de zwaluw, mus, uil en vleermuis er kunnen leven. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wie op een erf in het buitengebied woont en geïnteresseerd is in streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen, kan zich aanmelden bij brabantslandschap.nl/ervenplus.