Het Dorpsoverleg Handel stopt met zijn activiteiten. Volgens het bestuur is men lang bezig geweest om meer mensen bij het dorpsoverleg te betrekken, maar hierin niet geslaagd. Ook heeft dat bestuur het gevoel dat zij en de gemeente Gemert-Bakel anders denken over de positie waar het dorpsoverleg dient te staan. Men is ontevreden over de informatievoorziening vanuit de gemeente. Een nieuwe opzet waarin de gemeente duidelijk is over verwachtingen, verantwoordelijkheid en zeggenschap acht het bestuur wel mogelijk. Lopende zaken worden gewoon afgewikkeld.