De vrijwilligers in Lieshout die op een breed vlak actief zijn in hun dorp, zijn door Dorpsraadvoorzitter Frank van Elderen tijdens een bijeenkomst bedankt voor hun inzet. Het bestuur van Dorpsraad Lieshout ondersteunt en participeert in de werkgroepen in het dorp. Dorpsraadleden zitten ook in commissies die de verbinding maken tussen de gemeente en burgers. Er zijn in Lieshout meer dan dertig vrijwilligers actief om de leefbaarheid in hun dorp verder te optimaliseren.